Có 1 kết quả:

tān chī zhě

1/1

tān chī zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

glutton