Có 1 kết quả:

tān zuǐ

1/1

tān zuǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gluttonous