Có 1 kết quả:

tān tú

1/1

tān tú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to covet
(2) to seek (riches, fame)