Có 1 kết quả:

tān tiān zhī gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to claim credit for other people's achievements (idiom)