Có 1 kết quả:

tān lán shì wàn è zhī yuán ㄊㄢ ㄌㄢˊ ㄕˋ ㄨㄢˋ ㄓ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Greed is the root of all evil.