Có 1 kết quả:

tān lán wú yàn ㄊㄢ ㄌㄢˊ ㄨˊ ㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

avaricious and insatiable (idiom); greedy and never satisfied