Có 1 kết quả:

tān guān

1/1

tān guān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) corrupt official
(2) grasping functionary
(3) greedy mandarin

Một số bài thơ có sử dụng