Có 1 kết quả:

tān xiǎo shī dà

1/1

Từ điển Trung-Anh

penny wise and pound foolish (idiom)