Có 1 kết quả:

tān xīn

1/1

tān xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

greedy

Một số bài thơ có sử dụng