Có 1 kết quả:

tān yù

1/1

tān yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) greed
(2) avarice
(3) rapacious
(4) avid