Có 1 kết quả:

tān qiú wú yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

insatiably greedy (idiom)