Có 1 kết quả:

tān dú

1/1

tān dú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of an official) corrupt and negligent of his duty