Có 1 kết quả:

tān wěi wú yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

avaricious and insatiable (idiom); greedy and never satisfied