Có 1 kết quả:

tān sè

1/1

tān sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) greedy for sex
(2) given to lust for women

Một số bài thơ có sử dụng