Có 1 kết quả:

tān cái

1/1

tān cái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be greedy in getting money

Một số bài thơ có sử dụng