Có 1 kết quả:

tān huì wú yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

greed for bribes knows no bounds (idiom); unbridled corruption