Có 1 kết quả:

tān bǐ ㄊㄢ ㄅㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be avaricious and mean