Có 1 kết quả:

zé rèn shì gù

1/1

Từ điển Trung-Anh

accident occurring due to negligence