Có 1 kết quả:

zé wú páng dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be duty bound
(2) to be one's unshrinkable responsibility