Có 1 kết quả:

zé mà

1/1

zé mà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to scold