Có 1 kết quả:

zhù shuǐ chù

1/1

zhù shuǐ chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

reservoir