Có 1 kết quả:

guì zú huà ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄏㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

aristocratic