Có 1 kết quả:

guì zú shè huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

aristocracy