Có 1 kết quả:

guì zú shēn fèn ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄕㄣ ㄈㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lordship