Có 1 kết quả:

Guì gǎng

1/1

Guì gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Guigang prefecture level city in Guangxi