Có 1 kết quả:

mǎi bu qǐ

1/1

mǎi bu qǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot afford
(2) can't afford buying