Có 1 kết quả:

mǎi bu qǐ ㄇㄞˇ ㄑㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot afford
(2) can't afford buying