Có 1 kết quả:

mǎi fāng shì chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

buyer's market