Có 1 kết quả:

tiē tú

1/1

tiē tú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sticker (social messaging) (Tw)