Có 1 kết quả:

tiē tú ㄊㄧㄝ ㄊㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sticker (social messaging) (Tw)