Có 1 kết quả:

tiē shì

1/1

tiē shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tip (loanword)
(2) hint
(3) inside story