Có 1 kết quả:

tiē xīn

1/1

tiē xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intimate
(2) close
(3) considerate