Có 1 kết quả:

tiē xī

1/1

tiē xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to discount the interest on a bill of exchange