Có 1 kết quả:

tiē huà ㄊㄧㄝ ㄏㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pinup picture
(2) poster