Có 1 kết quả:

tiē zhǐ

1/1

tiē zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sticker