Có 1 kết quả:

mào rán

1/1

mào rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rashly
(2) hastily
(3) without careful consideration