Có 1 kết quả:

hè kǎ

1/1

hè kǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) greeting card
(2) congratulation card