Có 1 kết quả:

hè xǐ

1/1

hè xǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to congratulate