Có 1 kết quả:

hè lǐ

1/1

hè lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

congratulatory gift