Có 1 kết quả:

Hè lán Shān

1/1

Hè lán Shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Helan Mountains, lying across part of the border between Ningxia and Inner Mongolia

Một số bài thơ có sử dụng