Có 1 kết quả:

Hè lán xiàn

1/1

Hè lán xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Helan county in Yinchuan 銀川|银川[Yin2 chuan1], Ningxia