Có 1 kết quả:

bēn mén

1/1

bēn mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cardia (anatomy)