Có 1 kết quả:

zī liào jiè miàn ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

data interface