Có 1 kết quả:

zī liào cāng chǔ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄘㄤ ㄔㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

data warehouse (computing)