Có 1 kết quả:

zī běn

1/1

zī běn

phồn thể

Từ điển phổ thông

tư bản, vốn

Từ điển Trung-Anh

capital (economics)