Có 1 kết quả:

zī běn zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

capitalism