Có 1 kết quả:

zī běn chǔ bèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

capital reserve