Có 1 kết quả:

Jiǎ dì chóng

1/1

Jiǎ dì chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Giardia lamblia protozoan parasite that inhabits the gut