Có 1 kết quả:

Jiǎ dì chóng shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Giardia lamblia protozoan parasite that inhabits the gut