Có 1 kết quả:

yìng
Âm Pinyin: yìng
Unicode: U+8CCF
Tổng nét: 14
Bộ: bèi 貝 (+7 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一ノ丶丨フ一一一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

1/1

yìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pearls or shells strung together