Có 1 kết quả:

bīn zhì

1/1

bīn zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

punch (loanword)