Có 1 kết quả:

bīn yǔ

1/1

bīn yǔ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tân ngữ, bổ ngữ

Từ điển Trung-Anh

object (grammar)